Reklamační řád

Provozovatel:
Uniformy s.r.o.
Pod Lipami 1069, 25230 Řevnice
Tel./fax: +420 257 720 005
IČ: 28965175
e-mail: obchod@uniformy.cz


1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

2. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem obchod@uniformy.cz  nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

3. Kupující má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 7:00 do 16:00 na výše uvedené adrese. Ve vrácené zásilce MUSÍ být vložena KOPIE DOBÍRKOVÉ FAKTURY s číslem účtu, na který vám budou vráceny peníze.

4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

6. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání,  stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka vrácení peněz
Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou Vám neprodleně zpět zaslány peníze.

Podmínkou vrácení peněz je:
1. Zboží musí být naprosto neporušené, nepoužité, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje
2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
3. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky
4. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.


Důležité upozornění!
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.
Uniformy s.r.o. provozující tento virtuální obchod nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.

< zpět do e-obchodu